About

พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อผ้า ถุงมือ และเครื่องแต่งกายของแบรนด์ยี่ห่อต่างๆ ที่ได้รับความสนใจเป็นแฟชั่น ซึ่งสามารถเลือกซื้อและสวมใส่ได้ตามความเหมาะสมและสไตล์ในการออกแบบจากดีไซน์เนอร์ของแต่ละยี่ห่อก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครที่เรานำมาเสนอและรีวิวแต่งกายและน้ำหอม